Regulamin uczestnictwa
Karioka Girls Rock Camp Kraków

20-25 sierpnia 2018
Kraków

 1. Organizatorem obozu jest: Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja – ul. Grzegórzecka 47 /1, 31-532 Kraków, KRS: 0000394691, NIP: 6751460490, Regon:122279281.
 2. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby w wieku 13- 18 lat. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów osób niepełnoletnich (formularz zgłoszeniowy).
 3. Zgłoszenie na obóz obywa się poprzez wypełnienie ankiety informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: http://lucciola.rockcamp.com.pl/zglos-sie/#karioka oraz przesłania e-mailem na adres: lucciola.rockcamp@gmail.com skanu Formularza Zgłoszeniowego podpisanego przez opiekuna prawnego Uczestniczki, do którego link podany jest w mailu potwierdzającym otrzymanie zgłoszenia internetowego.
 4. Warsztaty obejmują 6 dni zajęć. Podczas 6 dnia odbędzie się koncert finałowy, na który wstęp jest możliwy dla osób z zewnątrz.
 5. Obóz jest nieodpłatny.
 6. Na obóz obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Organizator zapewnia jeden posiłek dziennie, w trakcie trwania warsztatów.
 8. Organizator zapewnia możliwość korzystania z instrumentów w trakcie trwania warsztatów.
 9. Organizator nie zapewnia noclegów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie obozu.
 11. Opiekun/ka uczestniczki udziela Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych i wizerunku uczestniczki oraz licencji na bezterminowe wykorzystanie powstałych w trakcie obozu utworów i fragmentów utworów na wszystkich polach eksploatacji.
 12. Uczestniczki zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania się warsztatów.