Regulamin uczestnictwa
Karioka Girls Rock Camp Kraków

14-19 sierpnia 2017
Kraków

1. Organizatorem obozu jest: Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja – ul. Grzegórzecka 47 /1, 31-532 Kraków, KRS: 0000394691, NIP: 6751460490, Regon:122279281.

2. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby w wieku 13- 18 lat. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów osób niepełnoletnich (formularz zgłoszeniowy).

3. Zgłoszenie na obóz obywa się poprzez wypełnienie ankiety informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: http://lucciola.rockcamp.com.pl/zglos-sie/#karioka oraz dodatkowo należy przesłać formularz zgłoszeniowy, które dostępny jest również na podanej powyżej stronie www.
Formularz należy wypełnić, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja lub zeskanowany e-mailem.

4. Warsztaty obejmują 6 dni zajęć. Podczas 6 dnia odbędzie się koncert finałowy na który wstęp jest możliwy dla osób z zewnątrz.

5. Obóz jest nieodpłatny.

6. Na obóz obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zapewnia jeden posiłek dziennie, w trakcie trwania warsztatów.

8. Organizator zapewnia możliwość korzystania z instrumentów w trakcie trwania warsztatów.

9. Organizator nie zapewnia noclegów.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie obozu.

11. Opiekun/ka uczestniczki udziela Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych i wizerunku uczestniczki.

12. Uczestniczki zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania się warsztatów.