Regulamin uczestnictwa
Królowe Bitu
Lucciola Ladies
Hip-Hop & Electro Camp

25 – 29 października 2017
Kraków

 1. Organizatorem obozu Królowe Bitu – Lucciola LHEC jest: Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja, ul.Grzegórzecka 47/1, 31/532 Kraków, KRS: 0000394691, NIP:6751460490, REGON: 122279281.

 

 1. Obóz Królowe Bitu – Lucciola LHEC odbędzie się w dniach od 25 do 29 października 2017 w Krakowie.

 

 1. Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Kwota za uczestnictwo wynosi 1000 złotych.

 

 1. ZASADY PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA:
 • Uczestniczkami warsztatów mogą być pełnoletnie kobiety w wieku od 18 do 99 lat.
 • Ilość miejsc jest ograniczona. Na obozie może uczestniczyć maksymalnie 16 osób, nie wliczając organizatorek, nauczycielek i wolontariuszek.
 • O uczestnictwie w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoszenie na obóz odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://lucciola.rockcamp.com.pl/zapisy-na-oboz/ i przesłanie go na adres: lucciola@rockcamp.com.pl
 • Rezerwacja miejsca na obozie Królowe Bitu – Lucciola LHEC odbędzie się po otrzymaniu wiadomości zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia oraz po dokonaniu wpłaty bezzwrotnej zaliczki na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja.

5. ZASADY OPŁACANIA UCZESTNICTWA:

 • Bezzwrotna zaliczka za uczestnictwo w obozie w wysokości 500 złotych musi być przelana na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja, 79 1240 4650 1111 0010 5917 1619 Bank Pekao SA do 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu zgłoszenia.
 • Kolejną wpłatę w wysokości 500 złotych należy dokonać do dnia 2 października 2017 roku.
 • Wszystkie płatności związane z uczestnictwem na obozie Królowe Bitu – Lucciola LHEC należy kierować na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja, tytułując przelew swoim imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem,“ uczestnictwo w obozie Królowe Bitu – Lucciola LHEC w Krakowie.
 • Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z uczestniczką, której wpłaty nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.
 • W przypadku wolnych miejsc na obozie zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania zgłoszeń po terminie wyznaczonym na dokonanie wpłat dla uczestniczek. Wtedy to termin dokonywania wpłat będzie ustalany indywidualnie.

6. ZASADY REZYGNACJI Z POBYTU NA OBOZIE:

 • Zaliczka 500 złotych jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie.
 • Po dokonaniu całości opłat, uczestniczki mogą zrezygnować z udziału w obozie. Rezygnacja musi być przekazana na piśmie lub drogą mailową na adres: lucciola.rockcamp@gmail.com, ale nie później niż do dnia 6 października 2017, co wiąże się ze zwrotem drugiej wpłaconej kwoty czyli 500 złotych.
 • Dokonana opłata w całości nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po 6 października 2017.

7. ZASADY OBOZU LUCCIOLA LADIES HIP HOP CAMP:

 • Obóz Królowe Bitu – Lucciola LHEC odbędzie się w dniach od 25 do 29 października 2017 w Krakowie.
 • Obóz jest przeznaczony dla pełnoletnich kobiet.
 • Zajęcia będą się odbywały codziennie przez 5 dni obozu.
 • Uczestniczki są zobowiązane do uczęszczania na wszystkie zajęcia w trakcie obozu.
 • Zajęcia będą obejmowały naukę tworzenia bitów oraz naukę rapowania, śpiewu i dodatkowe zajęcia zaproponowane przez organizatorki obozu.
 • Organizator zapewnia obecność kadry szkolącej oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu muzycznego.
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestniczącym w obozie, czyli organizatorkom, nauczycielkom oraz wolontariuszkom jeden posiłek dziennie między zajęciami.
 • W ostatnim dniu obozu odbędzie się koncert finałowy na którym wystąpią uczestniczki obozu.
 • W trakcie obozu stworzony zostanie utwór, który uczestniczki zarejestrują w studio nagrań.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie obozu.
 • Uczestniczki udzielą Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych i wizerunku uczestniczki oraz zgadzają się na rejestrację filmową i fotograficzną w trakcie trwania obozu.
 • Uczestniczki udzielają Stowarzyszeniu Kobieca Transsmisja licencji na bezterminowe wykorzystanie powstałych w trakcie obozu utworów i fragmentów utworów na wszystkich polach eksploatacji