Regulamin uczestnictwa w obozie
Lucciola Ladies Rock Camp NOWICA 2018

15-22 lipca 2018 – grupa początkująca
22-29 lipca 2018 – grupa zaawansowana

 1. Organizatorem obozu Lucciola LRC jest: Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja, ul.Grzegórzecka 47/1, 31/532 Kraków, KRS: 0000394691, NIP:6751460490, REGON: 122279281.

 

 1. Obóz Lucciola LRC odbędzie się w Nowicy w dniach:

– 15-22 lipca 2018 (dla początkujących),

– 22-29 lipca 2018 (dla zaawansowanych).

 

 1. Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo wynosi 1600 złotych.

 

 1. ZASADY PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA:
 • Uczestniczkami warsztatów mogą być pełnoletnie kobiety w wieku od 18 do 99 lat.
 • Ilość miejsc jest ograniczona. Na obozie może uczestniczyć maksymalnie 20 osób, nie wliczając organizatorek, nauczycielek i wolontariuszek.
 • O uczestnictwie w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoszenie na obóz odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://lucciola.rockcamp.com.pl/zapisy-na-oboz/ i przesłanie go na adres: lucciola@rockcamp.com.pl
 • Rezerwacja miejsca na obozie Lucciola LRC odbędzie się po otrzymaniu wiadomości zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia oraz po dokonaniu wpłaty bezzwrotnej zaliczki na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja.

 

 1. ZASADY OPŁACANIA UCZESTNICTWA:
 • Bezzwrotna zaliczka za uczestnictwo w obozie w wysokości 800 złotych musi być przelana na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja, 14 1140 2004 0000 3202 7754 7568 (mBank) do 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu zgłoszenia.
 • Kolejną wpłatę w wysokości 800 złotych należy dokonać do dnia 20 czerwca 2018 roku.
 • Wszystkie płatności związane z uczestnictwem na obozie Lucciola LRC należy kierować na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja, tytułując przelew swoim imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem: „uczestnictwo w obozie Lucciola Ladies Rock Camp w Nowicy (grupa początkująca)” lub „uczestnictwo w obozie Lucciola Ladies Rock Camp w Nowicy (grupa zaawansowana)” w zależności od rodzaju grupy wybranej w zgłoszeniu.
 • Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy
  z uczestniczką, której wpłaty nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.
 • W przypadku wolnych miejsc na obozie zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania zgłoszeń po terminie wyznaczonym na dokonanie wpłat dla uczestniczek. Wtedy to termin dokonywania wpłat będzie ustalany indywidualnie.

 

 1. ZASADY REZYGNACJI Z POBYTU NA OBOZIE:
 • Zaliczka 800 złotych jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie.
 • Po dokonaniu całości opłat, uczestniczki mogą zrezygnować z udziału w obozie. Rezygnacja musi być przekazana na piśmie lub drogą mailową na adres: lucciola@rockcamp.com.pl, ale nie później niż do dnia 25 czerwca 2018, co wiąże się ze zwrotem drugiej wpłaconej kwoty czyli 800 złotych.
 • Dokonana opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po 25 czerwca 2018.

 

 1. ZASADY OBOZU LUCCIOLA LADIES ROCK CAMP:
 • Obóz Lucciola LRC odbędzie się w dniach od 15-22 lipca 2018 w Nowicy dla osób początkujących i w dniach 22-29 lipca 2018 w Nowicy dla osób zaawansowanych .
 • Obóz jest przeznaczony dla pełnoletnich kobiet.
 • Zajęcia będą się odbywały codziennie przez 6 dni obozu.
 • Uczestniczki są zobowiązane do uczęszczania na wszystkie zajęcia w trakcie obozu.
 • Zajęcia będą obejmowały naukę gry na instrumentach: gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja i naukę śpiewu oraz dodatkowe zajęcia zaproponowane przez organizatorki obozu.
 • Organizator zapewnia obecność kadry szkolącej oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu muzycznego.
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestniczącym w obozie, czyli organizatorkom, nauczycielkom oraz wolontariuszkom 7 noclegów i jeden posiłek dziennie (obiad) między zajęciami.
 • Pierwszego dnia obozu (niedziela) uczestniczki mogą zajmować pokoje sypialne od godz. 18.00.
 • W ostatnim dniu obozu (sobota) odbędzie się koncert finałowy, na którym wystąpią uczestniczki obozu. W dniu następnym (niedziela) uczestniczki muszą opuścić pokoje sypialne do godz. 10.00.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe
  w trakcie obozu.
 • Uczestniczki udzielą Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych
  i wizerunku uczestniczki oraz zgadzają się na rejestrację filmową i fotograficzną w trakcie trwania obozu.
 • Uczestniczki udzielają Stowarzyszeniu Kobieca Transsmisja licencji na bezterminowe wykorzystanie powstałych w trakcie obozu utworów i fragmentów utworów na wszystkich polach eksploatacji.
 • Uczestniczki zobowiązują się dbać o powierzony sprzęt muzyczny.